Donáška

Jedlo si môžete objednať telefonicky, alebo online každý deň v čase od 10.30 do 21.30.

Donáška pizzeTelefónne čísla:

  • 0910 114 987
  • 0907 037 821
  • 0944 951 952

 

Online objednávka:

www.pizzadrak.rimava.sk